Niels Christian Nielsen

samt hans børn og børnebørn

 

Niels Christian Nielsen fødtes i 1845 den 17. maj. Han var 3½ måned, da faderen, smed Niels Jensen i Kærende døde. Blev som 15 årige, efter sin konfirmation i Tøstrup kirke den 15. april 1860, sendt ud at tjene. Lærte bl.a. landbruget ved gårdmand Johannes Bøje i Sønderskov ved Nimtofte og i Hvilsager sogn, muligvis på ”Skafføgaard”, inden han igen tog fast ophold på fødegården ved moderen, der var blevet enke anden gang året forinden i 1868.

Niels Christian overtog sandsynligvis husmandsstedet / boelsstedet efter moderen, som døde her i 1893.

 

 

 

 

Ejendommen, Matr. Nr. 13a af Kærende mark, Koed sogn, har i dag adressen Elholtvej 17, Attrup pr. Nimtofte.

Ikke længe efter giftede Niels Christian sig i Koed kirke med 31 årige Ane Marie Christensen (Udsen) fra Kolind, hvor svogeren husmand Rudolf Kristensen af Kærende var hans forlovere.

Parret fik sammen 4 børn.

 

                      Petrea g. Hinrichsen, født i 1870.

                      Maren Nielsine Nielsen, født 1872, døde 2½ år gammel i 1875.

                      Niels Peter Nielsen, født 1876, han døde knap 2 år gammel i 1877.

                      Anton Peter Nielsen, født i 1878, han døde 1½ år gammel i 1880.

 

Blot 40 år gammel døde Ane Marie den 17. aug. 1879. Det havde været nogle sorgfulde år for familien, som nu bestod af den 9 årige Petrea, Anton Peter på 8 mdr., Niels Christian og hans mor Maren Andersdatter på 64.

 

Marie Christensen (Kahr), der tjente på ”Kolsømosegaard”, blev pigen der bragte lys og lykke tilbage i familien. Den 14. feb. 1880 gik hun op af kirkegulvet sammen med Niels Christian.

Marie var født den 27. juni 1853 i Mogenstrup ved Nimtofte, som datter af boelsmand Christen Rasmussen Kahr og Mette Marie Pedersdatter.

 

Det gik bedre for familien nu. I 1890 står Niels Christian som vejmand, måske for at supplerer indtægten, da Marie godt kunne klarer det der hjemme.

Parret fik sammen 7 børn samt sønnen Christen Simonsen, som Marie bragte med ind i ægteskabet.

 

                      Christen Simonsen, født i 1876 i Mogenstrup, Nimtofte sogn.

                      Ane Marie g. Seiersen, født i 1881.

                      Maren g. Thøgersen, født i 1883.

                      Mette Marie Nielsen, født 1885.

                      Johanne Kristensen, født i 1887.

                      Sine g. Andersen, født 1890.

                      Kristine g. Jacobsen, født i 1892.

                      Anton Nielsen, født 1895.

 

Niels Christian blev 57 år, han døde den 10. april 1903. Sønnen, Christen kom hjem og drev gården vider og siden overtog med moderen på aftægt de første år.

Maries færden kendes herefter næsten ikke. Datteren Petrea, som boede på Ribe egnen døde i jan. 1906. Der havde Marie midlertidig ophold hos svigersønnen i feb. 1906. Om Marie herefter flyttede hjem til Kærende inden hun flyttede til Århus, vides ikke. Den yngste datter Kristine boede ved sin vielse i 1916 i Samsøgade 89, Vor Frue sogn. På samme adresse døde Marie 66 år gammel den 28. feb. 1920. Hun blev begravet ved Niels Christian på Koed kirkegård. 

Datteren, Petrea, som fødtes på ejendommen i Kærende 1870, den 14. sept. og konfirmeret i Tøstrup kirke ved Nimtofte den 5. okt. 1884 med gode religionskundskaber og en meget god opførsel, kom sandsynligvis tidlig ud at tjene, var bl.a. som 19 årige, kokkepige på ”Frederikslund” ved Ryomgård.

 

I starten af 1891 rejste Petrea til Amerika, hvor hun giftede sig i Clinton, Iowa den 24. juni 1892 med Peter Hinrichsen, som sandsynligvis var sønderjyde eller af tysk afstamning.

 

Petrea fødte i Amerika 1893 og 1895 parrets to sønner. Familien rejste herefter hjem til Danmark, hvor de bosatte sig i Lustrup, Sct. Catharina Landsogn ved Ribe. Her fødte Petrea tre døtre.

 

I 1906, den 24. Jan. døde Petrea, kun 35 år. Hendes stedmor Marie tog herefter ophold hos familie for en periode. Peter giftede sig tilsyneladende ikke igen. I 1916 står en af døtrene som husbestyrerinde for faderen. Familiens vider færden kendes ikke.

Parrets 5 børn.

 

Adolph Christian Hinrichsen, født 1893 i Nordamerika, var i 1916 indlagt på Ribe Tuberkulose Hospital.

Niels Christian Hinrichsen, født 1895 i Iowa, Amerika.

Ane Marie Hinrichsen, født i 1898.

Lavra Petra Hinrichsen, født i 1899, holdt hus for faderen i 1916.

Frederikke Antonie Hinrichsen, født 1901. 

 


 

Sønnen, Christen Simonsen havde Marie født hjemme hos sine forældre i Mogenstrup, Nimtofte

sogn den 18. nov. 1876. Han var tre år, da moderen giftede sig med Niels Christian Nielsen i Kærende.

Ved sin konfirmation i Marie Magdalene kirke den 5. april 1891, tjente han hos Rasmus Vester på Kærende mark. Siden fik han tjeneste, som kusk på ”Vilhelmsborg” syd for Århus, hvor han lærte den jævnaldrende Petrea at kende.

 

Petrea Johanne Nielsen kom fra Ormslev sogn, hvor hun var født den 8. feb. 1876 på Granlev mark, som datter af Eskild Nielsen og Karen Kristensen, som siden var flyttet til Århus, Sjællandsgade.

 

Efter giftermålet den 24. nov. 1900 i Århus Domkirke var parret boende i Ny Munkegade 74, Århus Domsogn, hvor Christen arbejdede som kusk ved en læge indtil, de omkring 1903 overtog stedfaderens ejendom i Kærende.

 

Christen overtog nok mere eller mindre faderrollen for de mindste

af sine søskende, samt holdte i hvert fald tre af sine søstres bryllupper, som formodentligt har været dyrt for ham. 

 

I 1925 flyttede familien til Thorsager, hvor Christen havde købt en ejendom på Thorsager mark, som i dag har adressen Ryomvej 65, Thorsager pr. Rønde.

På billedet ses Christen og Petrea sammen med deres yngste datter, Ketty ved ejendommen i Thorsager.

 

 

Hvornår parret afhændede ejendommen på Thorsager mark og flyttede i huset ved dammen i Thorsager by, vides ikke.

 

Idet flere af børnene efterhånden havde bosat sig i Thorsager området havde parret stor fornøjelse af børnebørnene.

Petrea lavede ind i mellem pandekager til tvillingerne Per og Ib, som havde et spisefrikvarterer på en time fra Thorsager Skole.

Christen døde 66 år gammel den 12. maj 1843. Petrea overlevede ham med 14 år, hun døde 80 år gammel den 10. Jan. 1957.
Parret ligger begravet ved Thorsager Rundkirke, hvor gravstedet stadig er bevaret.

Parret fik sammen 6 børn, hvoraf de 5 fødtes i Kærende.

 

Emilie, f. 1901, g. m. Jens Eriksen, drev først en ejendom i Brunmose siden en i Holme v/ Ebeltoft, d. 1989.

Harriet, f. 1906, g. m. Jørgen Hougaard, parret boede flere steder i Mørke og Thorsager sogn, døde 1982.

Gunnar, f. 1909, g. m. Signe, hvis forældres ejendom de overtog i Thorsager, døde i 1979.

Karla, f. 1913, g. m. Laurits Sørensen, drev fra sept. 1942 en ejendom i Smouen, Thorsager, døde 1966.

Irene, f. 1915, g. m. Martin Krarup, boede bl.a. på Ommestrup mark, senere i Thorsager by, døde 1967.

Ketty, f. 1918, g. m. Sigvald Eriksen, bosat i Skanderborg, hvor Sigvald bl.a. arbejdede i Silvan.

      

     
Datteren Emilie

 

Sønnen Gunnar.

 

Datteren Karla Datteren Irene Datteren Ketty

 


 

Datteren, Ane Marie fødtes den 2. Jan 1881 og blev konfirmeret i Koed kirke den 21. april 1895 med meget gode religionskundskaber og en meget god opførsel.

 

Tre uger efter sin 20 års fødselsdag giftede Ane Marie sig i Koed kirke med Søren Peter Seiersen fra Marie Magdalene, men som på daværende tidspunkt tjente i Nimtofte.

 

Søren Peter, der blev kaldt ”Peter Sømand” var født i Det Gammel Teglhus i Marie Magdalene sogn den 3. juni 1876, som søn af Ane Kirstine Knudsen og Jørgen Møller Seiersen, der siden flyttede til Marie Magdalene by, hvor faren blev ringer og graver ved Marie Magdalene kirke.

 

Nogle få år efter giftermålet bosatte parret sig på Nimtofte Møllemark, hvor børnene blev født. Familien flyttede i midten af 1920’erne ned på møllen i Nimtofte, hvor Søren Peter arbejdede i en periode. I 1928 flyttede parret og de yngste af børn hen til Søren Peters mor i Marie Magdalene, som på daværende tidspunkt havde været enke i otte år. Ane Marie og Søren Peter overtog huset ved hendes død i 1932.

På billedet ses Ane Marie stående foran huset i Marie Magdalene, der i dag har adressen Bøjstrupvej 22, og siden blev overtaget af parrets datterdatter, Lissy og hendes mand Knud Revsbech.

 

På billedet ses fra venstre, en nabokone,Søren Peter og Ane Marie Seiersen

og datterdatteren, Lissy.

Søren Peter døde i Marie Magdalene den 9. sept. 1952, 76 år gammel. Han begravedes ved datteren, Hilda på Marie Magdalene kirkegård den 14. sept.

 

Efter Søren Peter døde flyttede førnævnte Lissy og hendes mand Knud Revsbech ind ved Ane Marie i Marie Magdalene.

 

Ane Marie nåede at samle hele familien ved sin 80 års fødselsdag i 1961, inden hun døde 82 år gammel den 31. aug. 1963.

 
Ane Marie og Søren Peter ved deres guldbryllup i 1951 med børnene.

 

                                 Bagest fra venstre,

                                 Marinus, Jørgen, Ejner, Torvald, Knud og Harald.

                                 Forrest fra venstre,

                                 Erna, Kirstine, Ane Marie og Søren Peter, Ellen og Gunner.

Ane Marie og Søren Peter fik sammen 12 børn.

Ved børnenes dåb blev Seiersen navnet nu stavet med j, Sejersen.

 

Marinus, f. i 1899, g. m. Dorthea, arbejdsmand på ”Kalø” og boende i Rønde, døde i 1990erne.

Kirstine, f. 1901, g. 1919 m. Jens Møller Jørgensen, parret boede i Hadsten.

Jørgen, f. 1903, g. m. Gertrud, drev Gertruds fødegård i Søby ved Hornslet, døde 1989.

Ejner, f. 1905, g. m. Anna, parret drev en ejendom i Tversige ved Auning, døde i 1998.

Torvald, f. 1907, m. g. Marie, arbejdsmand og boende i Fjellerup, Strandvejen, døde i 2000.

Harald Møller, f. 1909, døde 4 måneder gammel samme år.

Hilda, f. 1911, døde som ugift husbestyrerinde af Marie Magdalene i 1936.

Knud Brask Gyldenløv, f. 1913, g. m. Marie, drev i mange år ”Østergaard”, Nørager, døde i 1990.

Erna, f. 1916, g. 1934 m. Kristian Berg Andersen, parret bosatte sig i Assentoft senere i Randers.

Harald Møller, f. 1918, g. m. Erna fra Tyskland, fabriksarbejder og boende i København.

Gunner, f. 1920, g. m. Grethe, drev en ejendom i Fjerupgårde, byggede senere hus i Auning, døde 1999.

Ellen, f. 1923, g. m. forsikringsmand Gunnar Hedegaard Hansen, boede bl.a. i Stenvad og Auning.

Datteren, Hilda med sin datter Lissy,

                      der blev født i 1933

 


 

Datteren, Maren blev født i Kærende den 2. marts 1883, og døbt Maren Ane Mette i Koed kirke den 6. maj.
I samme kirke konfirmeredes hun den 25. april 1897, og blev gift den 4. nov. 1911 med Marius Thøgersen, der på daværende tidspunkt tjente

i Søby, men kom fra Odder, hvor han var født den 15. dec. 1880, som søn af Kirsten Marie Thøgersen og tjenestekarl Niels Olsen fra Hundslund.

 

 Parret rejste til Søby i Albøge sogn ved Kolind, hvor Marius tjente ved giftermålet. Han fik muligvis senere arbejde på ”Søholm”,
da parret var boende i Søholms Huse ved datterens fødsel i okt. 1912.

I marts og april 1916 boede parret i Marie Magdalene sogn, i maj 1917 i Vejlby og i juli 1918 på Nimtofte Møllemark.

Deres vider færden kendes ikke.


På billedet  ses parrets 3 børn,

fra venstre Svend, Marie og Carl Johan.

I 1930’erne blev Maren indlagt med dårlige nerver på psykiatrisk hospital i Middelfart. Den yngste søn Svend boede herefter en periode hos Marens søster Kristine i Rudkøbing, hvor han konfirmeredes.

 

 

Maren og Marius døde vist nok sidst i 1930erne og ligger begravet på Hjortshøj kirkegård.

 

 

  

Marie, f. 1912, g. 1935 m. Ejnar Nielsen, parret boede i mange år i Randers, Fladbrovej, døde i 1984.

Carl Johan, f. 1914, g. m. Ebba, boende ved Broby, var arbejdsmand på godset ”Sandholt”, døde 1988.

Svend, f. 1922, g. 1947 m. Asta, boede i Bale ved Gl. Mørke, flyttede i 1995 til Hornslet, døde 2003.

 

 

 

 

 

 

 

                                           

Billedet af Svend er taget ved hans konfirmation.

 


 

Datteren, Mette Marie fødtes i Kærende den 23. april 1885 og konfirmeredes i Koed kirke den 9. april 1899.

Hun rejste som ung til Amerika, hvor hun giftede sig med Eskild Eskildsen fra Horsens egnen.
Parret fik 2 børn , der begge døde som børn . Den ene som 12 årig af lungesyge .

Marie døde i Nebraska muligvis i 1960’erne.

 


 

Datteren, Johanne  (se link) blev født den 27. sept. 1887 ligeledes i Kærende, og konfirmeret i Koed kirke 1901 den 6. okt. Hun kom herefter ud at tjene, bl.a. i Attrup og ved gårdejer Poul Jensen og hustru Mette Marie i Koed samt på en gård i Sivsted Odde ved Kolind.

 

På sin vej mødte hun den jævnaldrende Kristen Christensen, som var født på ”Blegmose” i Marie Magdalene sogn den 7. feb. 1887, som søn af Hans Christensen og Mathilda Andersdotter.

 

Efter nogle år overtog parret Kristens fødegård, som de drev i mange år. Gården, der oprindelig kun var et gammelt stuehus, havde tidligere været en arbejderbolig under "Gl. Ryomgaard" med 20 tdr. land, delvis lyng og tørvemose, og to køer.

I 1920 havde Kristen bygget hestestalden, 1922 – 23 byggede han laden og nyt stuehus i 1925. Omkring 1950 var jordtilliggendet på 27½ tdr. land, bestående af 14 tdr. land mark og 13½ tdr. land vedvarende græs. Ligeledes var besætningen på 2 heste og 1 plag af jysk race, 9 – 10 køer og 2 ungkreaturer af R. d. M. samt 5 – 10 svin.

 

Samtidig med at Johanne og Kristen købte hus i Ryomgård, Skovvej 47, afhændede de ”Blegmose” til datteren, Lilly og hendes mand Jens Ejlersen i starten af 1950’erne.

 

 

Johanne døde 76 år gammel den 13. nov. 1963

i huset på Skovvejen. Kristen blev 91 år, han

døde i 1978, den 28. juli ligeledes i huset på Skovvejen.

Parret ligger begravet på Marie Magdalene kirkegård.

 
 

Parret fik sammen 5 børn.

 

Kristian, f. 1908, g. m. Magny, 1946 navneændring til Birkballe, statshusmd. på Margrethelund, døde 1996.

Dreng, dødfødt den 8. okt. 1909.

Marie Mathilde, f. 8. sept. 1910, døde 10 min. efter fødselen.

Alma, f. 1913, g. 1936 m. Henry Laursen, parret drev en gård ved Skarresø, døde i 1990.

Lilly, f. 1928, g. 1946 m. Jens Ejlersen, overtog fødegården ”Blegmose”, døde i 1992.

 


   
 

Datteren, Nielsine som kaldtes Sine, blev født den 7. feb. 1890 og døbt i Koed kirke, hvor hun også konfirmeredes den 10. april 1904, samt viet som 24 årige den 6. nov. 1914 med musiker Edvard Andersen fra Attrup mark.

 

Edvard Martin Andersen blev født som søn af Niels Peder og Thrine Andersen på Thorsager mark den 28. marts 1890.

 

 Edvard mestrede flere instrumenter bl.a. violin og fløjte.

  

Holbæk Præstegård nord for Ørsted udstykkede på et tidspunkt nogle få parceller i Gammeljord beliggende mellem Holbæk og Ingerslev. En af disse købte Sine og Edvard og byggede herpå en ejendom med et  

jordtilliggende på 15 tdr. land.

På ejendommen, som i dag har adressen Holbækvej 26, Holbæk pr. Ørsted, drev parret i mange år en vognmandsforretning, hvor sønnen Ejvind og svigersønnen Peter Revsbech, siden blev medhjælper.

 

 

 

 
 

På billedet ovenfor ses Edvard med sine tre heste, og Sine med børnene Dagny og Ejvind ved ejendommen i Gammeljord.

 
Edvard, som havde et svagt hjerte, døde deraf i 1952 den 2. feb., 61 år gammel.

 

Sønnen drev vognmandsforretningen vider, og datteren Inga og hendes mand Arne Haslund overtog den 1. juli 1952 ejendommen i Gammeljord.

 

Den 1. jan. 2006 solgte familien Haslund ejendommen.

Sine levede endnu 10 år, hvor hun boede de fleste af årene hos sønnen og svigerdatteren i Holbæk, indtil hun flyttede ned på Holbæk Plejehjem, som lå hvor Holbæk Ældrecenter ligger i dag. Her døde Sine 94 år gammel den 21. aug. 1984.

 
 

Parret fik sammen 3 børn.

 

Dagny, f. 1916, udd. musiker, g. m. Peter Revsbech, boede bl.a. i Holbæk og Gerlev, døde i 1974.

Ejvind, f. 1925, g. m. Karen, boende i Holbæk, hvor vognmandsforretningen blev drevet, døde i 1973.

Inga, f. 1932, g. m. Arne Haslund, overtog Ingas fødehjem, hvor parret drev alm. landbrug, døde 2006.

 
 
Datteren, Dagny.

 
 

Børnene Ejvind og Dagny.

 

                      

 


 

Datteren, Kristine blev født den 11. dec. 1892 og dermed 10 år ved faderens død. Hun boede ved broderen Kristen i Kærende, da hun konfirmeredes i Koed kirke den 7. april 1907.

 

Kristine og hendes mor flyttede siden til Århus, hvor Kristine uddannede sig som modist. Den 9. juli 1916 giftede hun sig i Vor Frue kirke med Magnus Haislund Jacobsen, der var født i Århus, Møllestien 45 den 5. aug. 1895, som søn af vognmandskusk Jens Haislund Jakobsen og Kristiane Ditlevsen.

 

Kristine boede ved vielsen i Samsøgade 89, og her boede parret sammen med Kristines mor indtil de i 1923 flyttede til Rudkøbing, hvor Magnus havde fået en stilling som bestyrer af et æggepakkeri under Dansk Andels Ægge Eksport.

 

Under 2. Verdenskrig blev Magnus meget syg og gik på pension, derfor flyttede parret i 1943 / 44 til Odense, hvor et par af børnene boede.

Parret døde i Odense, Magnus som 76 / 77 årige og Kristine blev 87 år gammel.

 

Parret fik sammen 4 børn.

 

Herluf, f. 1915, g. m. Karen, arb. ved Dansk Andels Ægge Eksport, var boende i Odense, døde 1989.

Edith, f. 1917, udd. sygeplejerske, g. m. provst Poul Haremst, boede bl.a. på Færøerne og i Flensborg.

Aksel, f. 1920, g. m. Nanny, drev frisørsalon i Jordløse på Sydfyn i over 40 år, døde i 2000.

Gudrun, f. 1929, g. m. Frede Olsen, boende i Odense, hvor Frede siden blev rådhusbetjent, døde 2005.


Bagest fra venstre står: 
 
Poul og datteren Edith Haremst,

sønnen Aksel og Nanny Jakobsen,

Karen og sønnen Herluf Jakobsen,

datteren Gudrun og Frede Olsen.

 

 Forrest sidder Magnus og Kristine

med børnebørnene fra venstre: ???

 


 

Sønnen, Anton blev født samme år som sin ældste søsters søn i Amerika, nemlig 1895, den 22. feb. Han boede ligeledes hjemme ved broderen i Kærende, da han blev konfirmeret i Koed kirke den 18. april 1909.

Anton giftede sig med Marie, der var født i Balle ved Silkeborg den 6. april 1894, som datter af Søren Andersen og Nikoline Olesen.

 

 

I sept. 1918 ernærede Anton sig som vognmand og parret var boende i Ryom / Ryomgård.

 

Anton fik siden arbejde på Hvorslev Teglværk, og familien flyttede derfor til Ulstrup, Hvorslev sogn ved Langå, hvor de boede i en lang årrække.

 

Anton og Marie tog dattersønnen, Flemming i pleje på grund af datterens tidlige død.

 

Anton døde 88 år gammel i 1984. Marie overlevede ham med 10 år, hun døde tre måneder før sin 100 års fødselsdag i 1994. Parret ligger begravet på Sønder Onsild kirkegård.

 

Parret fik sammen 3 børn.

 

Gerda, f. 1919, g. m. Knud Harry Knudsen, var boende i Randers, Hobrovej, døde 1949 af tuberkulose.

Gunnar, frihedskæmper under 2. Verdenskrig, var boende i Valby ved Kbh., senere i Tune ved Roskilde.

Elmar, f. 1931, g. 1954 m. Asta fra Farsø, uddannet elektriker og drev forretning i Sdr. Onsild

Datteren Gerda