Ejlersens Hjemmeside


Jens Ejlersen

Forældre Henriette Ejlersen og Anton Ejlersen
Født 20 Februar 1921 i Termestrup
Døbt 10 April 1921 i Hvilsager Kirke
Gift 10 November 1946 i Marie Magdalene Kirke
Ægtefælle Lilly Ejlersen (født Kristensen)
Børn Benny , Jytte og Erik
Noter

Ca. 13 år gammel flyttede Jens Ejlersen sammen med sine forældre fra Termestrup til Kærende nær Nimtofte på Djursland. Jens´s far ville være landmand og havde købt
gården på den nuværende adresse Elholtvej 7.
Jens gik i Elholt Skole og begyndte at interessere sig for det , som siden skulle vise sig
at blive hans helt store lidenskab, nemlig musik.
Han begyndte at modtage violinundervisning, hos bl.a.  fru Lipmann i Ryomgård.
Interessen var så stor , at han en overgang havde planer om at studere musik på
musikkonversatoriet.
Hans far fik ham vist nok overtalt til at indse, at musik var der ingen fremtid i.!!
Efter skoletiden var han landbrugsmedhjælper forskellige steder på egnen , bl. a.
på gården Hedvigslyst i Kærende. Han var også en overgang medhjælper hos en
cykelesmed i Gjerrild.
En dag fik han øje på naboens (Senius Lassens) tjenestepige Lilly og familien tog
sin begyndelse.
Efter at være blevet gift boede Lilly og Jens en kort tid i "Kukhuset" i Skarresø ,
hvor Erik blev født. (Helt præcis i moster Almas seng . Hun boede nemlig i nærheden)
Herefter flyttede familien til Vestergade i Ryomgård . Jens tjente nu føden som
skifteholdsarbejder på Pindstrup Mosebrug. Lilly havde efterhånden to små
bÝrn at passe.
I 1950 blev Jens, af sin svigerfar , spurgt om han ville overtage gården i Blegmosen.
Han sagde ja og fra den dag, indtil 2004, boede han i Blegmosen , hvor han dels
drev gården , men samtidig , sammen med sin lillebror Ejvind , leverede musikken
til utallige sølvbryllupper, runde fødselsdage m.m.
I 1954 blev familien forøget med Benny . I 1967 byggede han stort set egenhændigt
ny kostald , således at antallet af køer steg fra 10 til 16. Også antallet af svin steg
betragteligt.
I det hele taget blev gården drevet dygtigt og samvittighedsfuldt gennem alle årene.
Han kunne ikke forestille sig nogensinde at forlade Blegmosen. At flytte var aldrig på
tale . Selv i de de sidste år , hvor helbredet svigtede , var flytning et tabuemne.
Han oplevede i hele sit lange lange liv kun 1 udenlandsrejse , nemlig til Portugal i 1989.
I 1992 blev han enkemand og kom sig vel aldrig over savnet af Lilly.

Billeder


(Klik for større
billeder)

Se flere (usorterede) billeder fra familiealbummet her

Død

11 December 2004