Ejlersens Hjemmeside

Om Blegmosen

1812 I flg. kortet over Blegmosen er der ikke på daværende tidspunkt tegn på nogen bebyggelse . De påtegnede tørveskifter er sandsynligvis udstykket fra godset Gammel Ryomgård , lige som Blegmosen i det hele taget.
1878 På kortet ses bebyggelse i Blegmosen . Læg mærke til huset nordøst for
selve gården.
1890 Folketælling Husstand . hele matriklen . (Kilde : Dansk Demografisk Database)
ca. 1918 På billedet ses Mathilde og Hans Christensen .
1918 På kortet ses matriklen før Kristen Kristensen overtog gården
1934 På kortet ses matriklen efter at Kristen Kristensen overtog gården.
Bemærk , at huset nordøst for gården er væk.
ca. 1935 Foto.
1948 Fra bogen om
Randers Amt.
Beskrivelse.
ca. 1948 Foto
1950 Foto
1955 Haven omlægges
1956 Foto
1985 Ny kostald og hønsehus. Hønsehuset blev bygget ca. 1959 , mens kostalden
blev bygget 1967.
1985 Foto
2005 Hele matriklen. Luftfoto fra Netborger
2007 Gården revet ned

 

 

Fra gamle dage

Tilbage til velkomstside.