Niels Christian Nielsen

 

    Køn :                 Mand

    Alder :               57

    Født :                17 Maj 1845       Kærende, Koed sogn, Sønderhald Herred

    Kilde :               4546 Koed kb. C 311 B - 13, 1835 - 1851, mk. 1/6, s. 17. (1)

    Døbt :                10 Aug 1845       Koed kirke

    Kilde :               4546b Koed kb. C 311 B - 13, 1835 - 1851, mk. 1/6, s. 17. (1)

    Død :                 10 Apr 1903       Kærende

    Kilde :               4546c koed kb. 1892 - 1906, C 311 B - 6, s. 183. (1)

    Begravet :         17 Apr 1903       Koed kirkegård

    Kilde :               4546d koed kb. 1892 - 1906, C 311 B - 6, s. 183. (1)

    Konf.                 15 Apr 1860       Tøstrup kirke, Nørre Herred

    Kilde :               4546e Nimtofte kb. 1859 - 82, C325 C - 4, mk. 3/9, s. 77. (1)

    Gift                    09 Apr 1870       Koed kirke   1. ægteskab

    Kilde :               4546f Koed kb. 1852 - 73, C 311 B - 14, mk. 4/8, s. 158. (1)

    Stilling :            Husmand

    Adrasse            Kærende, Koed sogn

                  NoterNiels Christian Nielsen blev født den 17' mai 1845 i Kjærende, Koed sogn, søn af Niels Jensen og hustru Maren Andersdatter, boelsfolk i Kjærende, moderens indtro den 10' august, og barnet døbt samme dag i Koed kirke, fadderne var pige Nille Marie Andersdatter paa ...høj mark, gaardej. Mads Rasmussen af Elholdt og ungkarl Julle Jensen og Christian Jensen af Koed.

 

F.T. 1860. Sønderhald Hrd., Koed sogn, Stenbergholdt, 1 boelssted, mk. 1423.

Peder Hansen, 45 aar, gift husfader, boelsmand, født i Koed sogn,

Maren Andersdatter, 47 aar, hans kone, født i Koed sogn,

Niels Nielsen, 15 aar, født i Koed sogn,

Hans Peter Pedersen, 13 aar, født i Koed sogn,

Carl Pedersen, 10 aar, født i Koed sogn,

Rasmus Christian Pedersen, 7 aar, født i Koed sogn.

 

Niels Christian Nielsen af Kjærende, Koed sogn, konfirmeredes 1te søndag efter paaske den 15' april 1860 i Tøstrup kirke, karakter: Kundskaber - mg, opførsel - mg. Søn af boelsmand i Kjærende Niels Jensen og hustru Maren Andersdatter. Født 17' mai 1845 i Kjærende. Vac. 10' juli 1846 af Arendrup. (Vac. dato er korrekt afskrevet).

 

Kilde: Koed kb. 1852 - 73, C 311 B - 14, mk. 6/8, s. 275, afgangsliste 1863, nr. 21.

Den 20' november 1863 rejste Niels Christian Nielsen, 18½ aar, tjenestekarl, fra Koed sogn til Nimtofte.

 

Kilde: Nimtofte kb. 1859 - 82, C 325 - 4, mk. 5/9, s. 138, tilgangsliste 1863, nr. 11.

Den 20' november 1863 ankom Niels Christian Nielsen, 18 aar, tjenestekarl, søn af smed Niels Jensen i Kjærende, til gmd. Johannes Bøie i Sønderskov, Nimtofte sogn fra Koed sogn.

 

Kilde: Nimtofte kb. 1859 - 82, C 325 C - 4, mk. 7/9, s. 191, afgangsliste 1864, nr. 18.

Den 1' november 1864 rejste Niels Christian Nielsen, 19 aar, søn af smed Niels Jensen i Kjærende, født samme sted, tjenestekarl hos gmd. Johannes Bøie i Sønderskov til Koed sogn.

 

Kilde: Koed kb. 1852 - 73, C 311 B - 14, mk. 5/8, s. 226, tilgangsliste 1864, nr. 14.

Den 4' november 1864 ankom Niels Christian Nielsen, 19 aar, tjenestetyende, fra Nimtofte til Koed sogn.

 

Kilde: Koed kb. 1852 - 73, C 311 B - 14, mk. 6/8, s. 281, afgangsliste 1868, nr. 31.

Den 1' november 1868 rejste Niels Christian Nielsen, 23 aar, tjenestekarl, fra Koed sogn til Hvilsager sogn.

 

Kilde: Koed kb. 1852 - 73, C 311 B - 14, mk. 6/8, s. 231, tilgangsliste 1869, nr. 17.

Den 1' november 1869 ankom Niels Christian Nielsen, 24 aar, tjenestekarl, fra Hvilsager til Koed sogn.

 

F.T. 1870, Sønderhald Hrd., Koed, Kjærende, en gaard, løbenr. 40 - 42, mk. 4156.

Maren Andersdatter, 55 aar, f. i Koed, enke, husmoder landbrug,

Niels Christian Nielsen, 24 aar, f. i Koed, ugift barn,

Anthon Pedersen, 15 aar, f. i Koed, ugift barn.

 

Ungkarl Niels Christian Nielsen af Kjærende, 25 aar, og pige Ane Marie Christensen af Colind, 31 aar, blev viet i Koed kirke den 9' april 1870, forloverne var (svoger) husmand Rudolf Christensen af Kjærende og husmand Christen Christensen af Koed mark. Anmærkninger: Gom vac. 11' juli 1846 af Arendrup, hustru 13' august 1851 af Arendrup. Lysning bekendtgjort den 20' marts 1870. (Vac. dato korrekt afskrevet).

 

Ane Marie Christensen blev født den 20de januar 1839 paa Kjærende mark, Koed sogn, datter af Christen Udsen og hustru Pedernelle Rudolfsdatter, gaardbeboere paa Kjærende Mark. Daaben publiseret i Koed kirken den 29 marts1839, moderen indtrudukseret samme dag, fadderne var gaardkone Dorthe Rudolfsdatter i ......, Rasmus Thomasen begge af …strup, boelsmand Jacob .....sen og Jørgen Jensen af Kierende.

 

Ane Marie Christensen i Colind Brohus blev confirmeret i Colind kirke 1853, karakter: Kundskaber og opførsel mg. Faderen husmand Christen Udsen og hustru Peternille Rudolfsdatter i Colind Brohus. Født 20' januar 1839 i Kjærende. Vac. 13' august 1851 af Arendrup.

 

Koed kb. 1852 - 7, C 311 B - 14, mk. 6/8, s. 270, afgangsliste 1858, nr. 4.

Den 18' april 1858 rejste tjenestetyende Ane Marie Christensen, 19 aar gl., fra Koed sogn til Draabye sogn.

 

Koed kb. 1852 - 7, C 311 B - 14, mk. 5/8, s. 221, tilgangsliste 1859, nr. 30.

Den 18' december 1859 ankom tjenestetyende Ane Marie Christensen, 21 aar, fra Draaby sogn til Koed sogn.

 

Koed kb. 1852 - 73, C 311 B - 14, mk. 6/8, s. 273, afgangsliste 1860, nr. 33.

Den 16' november 1860 rejste tjenestetyende Ane Marie Christensen, 21 ¾ aar gl., fra Koed sogn til Colind.

 

Koed kb. 1852 - 73, C 311 B - 14, mk. 5/8, s. 226, tilgangsliste 1864, nr. 25.

Den 13' november 1864 ankom tjenestetyende Ane Marie Christensdatter, 25 aar gl., fra Colind sogn til Koed sogn.

 

Koed kb. 1852 - 7, C 311 B - 14, mk. 6/8, s. 277, afgangsliste 1865, nr. 10.

Den 1' november 1866 rejste tjenestetyende Ane Marie Christensdatter, 26 aar gl., fra Koed sogn til Colind sogn.

 

Koed kb. 1852 - 7, C 311 B - 14, mk. 5/8, s. 228, tilgangsliste 1866, nr. 11.

Den 3' november 1866 ankom tjenestetyende Ane Marie Christensen, 27 aar gl., fra Colind sogn til Koed sogn.

 

Den 4' juni 1871 i Koed kirke stod husmand Niels Nielsen, Kjærende, fadder til søstersønnen, Niels Peter Kristensen.

Den 6' september 1874 i Koed kirke stod husmand Niels Nielsen af Kjærende, fadder til søstersønnen, Jens Christian Christensen.

Den 9' juni 1877 i Marie Magdalene kirke var husmand Niels Nielsen af Kjærende, forlover ved søsteren, Ingerborg Nielsens 2. vielse.

Den 13' oktober 1878 i Koed kirke stod husmand Niels Nielsen, Kjærende, fadder til søstersønnen, Rudolf Christian Sørensen.

 

Ane Marie Christensen døde den 17' august 1879 i Kjærende, 40 aar, begravet den 22' august, husmand Niels Nielsens hustru af Kjærende.

Ane Marie er muligvis en faster til Rasmus Kristensen Udsen (ane nr. 762).

 

F.T. 1880, Sønderhald Hrd., Koed sogn, Kærende, 1 hus, famnr. 1, løbenr. 24 - 27, mk. 1227.

Niels Chr. Nielsen, 34 aar, f. Koed, enke, husfader, lever af sin jordlod,

Petrea Nielsen, 9 aar, f. Koed, hans barn,

Anton Peder Nielsen, 1 aar, f, Koed, hans barn,

Maren Andersen, 65 aar, f. Koed, enke, husfaderens moder der af ham forsørges.

 

Enkemand, husmand Niels Kristian Nielsen, 34 aar gl., af Kjærende og pige Marie Christensen, 26 aar gl., af Kolsømosegaard, blev viet den 14' februar 1880 i Koed kirke, forloverne var husmand Peder Christensen af Nimtofte og (bror) forpagter Kristian Kristensen Udsen af Korupskov.

 

Marie Christensen blev født den 27' juni 1853 i Mogenstrup, datter af husmand i Mogenstrup, Nimtofte sogn, Christen Rasmussen Kahr og hustru Mette Marie Pedersdatter, døbt den 7' august i Nimtofte kirke, moderen indledt samme dag, fadderne var gaardm. Jens Pedersens kone i Ramten Mølle, Stine Pedersdatter, gaardm. Jens Pedersen i Ramten Mølle, gaardm. Anders Herman og tjenestekarl Hans Dam i Mogenstrup. Anmærkninger: Vac. den 4' juli 1854 af Arendrup.

 

Marie Christensen i Mogenstrup blev konfirmerede paa søndagen efter Mikkelsdag den 6te oktober 1867 i Nimtofte kirke, Nimtofte sogn, karakteren var i kundskaber - mg godt, opførsel - mg godt, datter af Christen Rasmussen Kahr og hustru Mette Marie Pedersen i Mogenstrup, født den 27' juni 1853 i Mogenstrup, vac. 4' juli 1854 af Arenbjerg.

 

F.T. 1880, Sønderhald Hrd., Koed sogn, Kjærende, Kolsømosegaard, løbenr. 1 - 15, mk. 1228.

Julius Christensen, 49 aar, f. Lyngby sogn, Kjøbenhavn, gift husfader og gaardeier - sogn og Kjøberhavn er korrekt afskrevet,

Else Kjerstine Kristensen, 49 aar, f. Lyngby sogn, Randers Amt, gift husmoder - sogn og Kjøberhavn er korrekt afskrevet,

Sine Kjerstine Christensen, 18 aar, f. Lyngby sogn, Randers Amt, ugift,

Christian Magnus Christensen, 16 aar, f. Lyngby sogn, Randers Amt,  ugift,

Emilie Kathrine Christensen, 11 aar, f. Lyngby sogn, Randers Amt, deres børn,

Søren Peder Christensen, 9 aar, f. Lyngby sogn, Randers Amt, deres børn,

Karl Emil Christensen, 7 aar, f. Lyngby sogn, Randers Amt, deres børn,

Johannes Emanuel Christensen, 6 aar, f. Lyngby sogn, Randers Amt, deres børn,

Mariane Dusine Christensen, 4 aar, f. Her i sognet, deres børn,

Sofus Christensen, 2 aar, f, her i sognet, deres børn,

Carl Peter Christensen, 22 aar, ugift, f. Hemmed sogn, Randers Amt, tjenestefolk,

Niels Hansen Jensen, 14 aar, f. Marie Magdalene sogn, tjenestefolk,

Marie Christensen, 26 aar, ugift, f. Nimtofte sogn,

Anne Sørensen, 17 aar, f. måske Kasbjerg sogn, Randers Amt, tjenestefolk,

Hulda Juliane Marie Seidel, 16 aar, ugift, f. Fredericia, tjenestefolk.

 

Den 31' juli 1881 i Koed kirke stod husmand Niels Nielsen og hustru Marie Kristensen af Kjærende, fadder til søstersønnen, Jens Peter Sørensen.

 

F.T. 1890, Sønderhald Hrd., Koed sogn, Kærende, 1 hus, famnr. 9, løbenr. 39 - 45, mk. 7.476.

Niels Chr. Nielsen, 43 aar, f. Koed, gift husfader, vejmand,

Marie Christensen, 36 aar, f. Nimtofte, gift husmoder,

Maren Andersdatter, 75 aar, f. Koed, enke, aftægt - Niels Chr.s mor,

Ane Marie Nielsen, 9 aar, f. Koed, barn,

Maren Anemette Nielsen, f. Koed, 8 aar, barn,

Mette Marie Nielsen, 4 aar, f. Koed, barn,

Ane Johanne Nielsen, 2 aar, f. Koed, barn.

 

Den 25' februar 1900 i Koed kirke stod husmand Niels Christian Nielsen af Kjærende, fadder til dattersønnen, Niels Marinus Sejersen.

Den 4' august 1901 i Koed kirke stod husmand Niels Nielsen af Kærende, fadder til datterdatteren, Ane Kirstine Seiersen.

 

Niels Christian Nielsen døde den 10de april 1903 i Kjærende, Koed sogn, 57 aar, begravet den 17de april 1903 paa Koed kirkegaard. Gift med Marie Christensen, Kjærende, boelsmand, født i Kjærende, søn af boelsmand Niels Jensen og hust. Maren Andersdatter.

 

F.T. 1906, Sønderhald Hrd., Koed sogn, Kjærende, tillægsliste, nr. 5, opslag 66.

Marie Christensen, f. 27. juni 1853, enke, aftægt, midlertidig opholdssted: Lustrup pr. Ribe.

Lustrup ligger i Ribe, Skt. Katrine Landsogn, Ribe Amt.

 

F.T. 1906, opslag 21, Ribe Amt, Ribe Herred, Ribe Skt. Katrine Landsogn, Lustrup, Matr. Nr. 11d, løbenr. 55.

Peder Hinrichsen, f. 25/10 - 1866, enkemand, husfader, husmand - Niels Christians svigersøn,

Adolf Hinrichsen, f. 24/3 - 1893, barn,

Niels Hinrichsen, f. 16/1 - 1895, barn,

Ane M. Hinrichsen, f. 10/5 - 1897, barn, 

Lavra Petra Hinrichsen, f. 16/11 - 1900, barn,

Frederika Hinrichsen, f. 5/3 - 1901, barn,

Marie Kristensen, f. 27/6 - 1853, enkekone, tjenestetyende.

 

Den 2' april 1911 i Nimtofte kirke stod boelsmand Niels Nielsens enke Marie Christensen af Kjærende mark, fadder til datterdatteren, Hilda Margrethe Sejersen.

 

Marie f. Christensen døde den 28' februar 1920 i Aarhus, Frue sogn, 66 aar, begravet paa Koed kirkegaard den 6' marts. enke efter boelsmand Niels Christian Nielsen, Kærende, Koed sogn, født i Mogenstrup, Nimtofte sogn, d. af husmand Christen Rasmussen Kahr og hust. Mette Marie Pedersen (døde). (Fra Koed sogns kb.).

 

Marie Nielsen f. Christensen døde den 28' februar 1920 i Samsøgade 89, 2, Vor Frue sogn, Aarhus, 66 aar, begravet den 6'marts paa Koed kirkegaard, Sønderhald Herred af sognepræst J. K. Madsen, enke efter boelsmand Niels Christian Nielsen i Kærende, Koed sogn, datter af husmand Christen Rasmussen Kahr og hustru Mette Marie Pedersen, født 27' juni 1853 i Mogenstrup, Nimtofte sogn. (Fra Århus, Vor Frue sogns kb.).

 

 

 

    Far :                   Niels Jensen

    Mor :                 Maren Andersdatter
    Gift
                    Ane Marie Christensen (Udsen)

    Børn :                14 Sep 1870       Petrea Henrichsen

                              23 Jul 1872        Maren Nielsine Nielsen

                              07 Feb 1876       Niels Peter Nielsen

    Gift                    Marie Christensen (6585)

    Børn :                18 Nov 1876      Chisten Simonsen

                              02 Jan 1881       Ane Marie Seiersen

                              02 Mar 1883       Maren Thøgersen

                              23 Apr 1885       Marie Nielsen

                              27 Sep 1887       Johanne Kristensen

                              07 Feb 1890       Sine Andersen

                              11 Dec 1892      Kristine Jakobsen

                              22 Feb 1895       Anton Nielsen